Dojrzała przedsiębiorczość- szansa na aktywność zawodową osób 50+ w województwie pomorskim

Artykuł sponsorowany
Wiele osób dojrzałych, które z różnych przyczyn utraciły zatrudnienie po 50 roku życia, zastanawia się jak odnaleźć się w nowej rzeczywistości? Jak wykorzystać swoje doświadczenie zawodowe i życiowe, żeby powrócić na rynek pracy? Czy uda się jeszcze zrealizować własne marzenia?

Szansą dla takich osób może być, opracowany w Gdyni - Innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+. Innowacyjne narzędzia, wspierające osoby niepracujące 50+ i dedykowane do pracy doradczej z tymi osobami powstały w ramach projektu: „Dojrzała przedsiębiorczość – innowacyjny model preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+”. Projekt realizowany jest od lutego 2012 r. przez trzy partnerskie instytucje: Fundację Gospodarczą z siedzibą w Gdyni – pełniąca rolę Lidera Projektu oraz Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni i Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową – Partnerów Projektu.

Partnerstwo to skupiło wokół projektu instytucje działające na Pomorzu od lat dziewięćdziesiątych, legitymujące się ogromnym doświadczeniem i wiedzą w obszarze aktywizacji zawodowej mieszkańców regionu. Fundacja Gospodarcza jako instytucja szkoleniowo – doradcza i jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w Polsce podjęła działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości, podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników i przeciwdziałania bezrobociu. Od wielu lat jest realizatorem projektów wpierających rozwój przedsiębiorczości w regionie, kształcących kadry gospodarki i aktywizujących osoby niepracujące. Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni jako przedstawiciel Publicznych Służb Zatrudnienia udziela, na mocy ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wszechstronnej pomocy w uzyskaniu zatrudnienia osobom nie mogącym znaleźć pracy, a także prowadzi ścisłą współpracę z pracodawcami.

Z kolei Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową jako pozarządowa, niezależna instytucja naukowo – badawcza realizuje badania, formułuje rekomendacje użyteczne dla polityki państwa oraz dostarcza sferom biznesu
i szerokiej opinii publicznej niezależnych ocen gospodarki.

Punktem wyjścia do realizacji projektu były zdiagnozowane obszary problemowe, takie jak: niska aktywność zawodowa osób 50+ w województwie pomorskim, szybko postępujący proces starzenia się społeczeństwa, brak możliwości powrotu na rynek pracy po utracie zatrudnienia, brak narzędzi dla doradców zawodowych dedykowanych do pracy z osobami 50+ i brak odpowiedniej oferty wsparcia w zakresie preinkubacji przedsiębiorczej, a także niska gotowość do świadczenia tego typu usług ze strony doradców zawodowych.

Celem głównym projektu było opracowanie i przetestowanie w Gdyni od lutego 2012 r. do lipca 2014 r. innowacyjnego modelu preinkubacji przedsiębiorczej osób 50+, pozostających bez zatrudnienia, mającego na celu aktywizację do zakładania własnej działalności gospodarczej.

Projekt: „Dojrzała przedsiębiorczość...” jest innowacyjny w trzech wymiarach:

- ze względu na grupę docelową

Osoby niepracujące w wieku 50+ nie były jeszcze wspierane w zakresie przedsiębiorczości. Dotychczas ze wsparcia w postaci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości i dotacji korzystały wyłącznie osoby zgłaszające zamiar prowadzenia własnej firmy, mające konkretny pomysł na działalność gospodarczą i przedkładające biznesplan tego przedsięwzięcia. Osoby, które nie mają wiedzy w obszarze prowadzenia działalności gospodarczej, mające obawy czy sobie poradzą nie składają wniosków o przyznanie dotacji i tym samym nie mogą korzystać z tego typu aktywizacji. Ścieżka wsparcia zaproponowana w modelu preinkubacji przedsiębiorczej przygotowuje pięćdziesięciolatków do powrotu na rynek pracy w charakterze przedsiębiorcy, weryfikując ich kompetencje, uzupełniając obszary do rozwoju i opracowując kalendarz działań.

- ze względu na problem

Kryzys finansowy spowodował w ostatnich latach w województwie pomorskim upadek wielu firm i redukcję zatrudnienia. Wiele osób 50+, przez długie lata pracujących w jednym przedsiębiorstwie, spodziewało się, że będzie pracować tam do emerytury. Tymczasem stracili oni zatrudnienie i stali się klientami urzędów pracy. Osoby te mają utrudniony powrót na rynek pracy z uwagi na negatywne stereotypy postrzegania osoby dojrzałej jako pracownika, niechęć pracodawców oraz niedostosowanie kwalifikacji do aktualnych wymogów. Zapobieganie zbyt wczesnemu odchodzeniu z rynku pracy i bierności zawodowej jest szczególnie ważne w kontekście wydłużenia wieku emerytalnego. Wsparcie w ramach modelu może przyczynić się do tworzenia przez osoby 50+ miejsc pracy w ramach działalności gospodarczej. Będzie to dla nich sposób na dalszą aktywność zawodową.

- ze względu na formę wsparcia

Dotychczas stosowane standardowe instrumenty wsparcia w zakresie działalności gospodarczej w postaci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, dotacji na otwarcie działalności, czy wsparcia pomostowego nie gwarantują powodzenia realizowanego przedsięwzięcia biznesowego. Często osoby, które po raz pierwszy chcą założyć własną firmę, nie posiadają dostatecznej wiedzy w tym obszarze i zlecają napisanie biznesplanu osobom trzecim. Następnie nie weryfikując uzyskanych w ten sposób informacji składają biznesplany do instytucji przyznających dotację, w małym stopniu angażują się w szkolenia z zakresu przedsiębiorczości (środki zostały im już przyznane), a po okresie kilku miesięcy prowadzenia własnej firmy napotykają trudności, z którymi nie są w stanie sobie poradzić. Nie potrafią także skorzystać z pomocy powołanych do tego instytucji. Taka sytuacja często doprowadza do niepowodzenia działalności gospodarczej i skutkuje przedwczesnym zamknięciem firmy, zwrotem dotacji, zadłużeniem itp. Należy także zauważyć, że takie same instrumenty wsparcia stosowane są do wszystkich grup wiekowych. Realizowane w projekcie badania pokazały, że osoby dojrzałe wymagają dedykowanego wsparcia, uwzględniającego ich specyficzne potrzeby. Zaproponowany model preinkubacji przedsiębiorczej pomaga w diagnozie predyspozycji przedsiębiorczych osoby 50+, określeniu jej luk kompetencyjnych i ich uzupełnieniu, podnosi samoocenę i pozytywnie wpływa na zmianę postaw odbiorcy wsparcia. Wypracowany model ma na celu preinkubację przedsiębiorczą, czyli stworzenie bezpiecznych warunków do podjęcia przez osobę 50+ świadome

Dołącz do nas na Facebooku!

Publikujemy najciekawsze artykuły, wydarzenia i konkursy. Jesteśmy tam gdzie nasi czytelnicy!

Polub nas na Facebooku!

Kontakt z redakcją

Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś interesującego? Zrobiłeś ciekawe zdjęcie lub wideo?

Napisz do nas!
Wróć na pomorskie.naszemiasto.pl Nasze Miasto