Polecamy

Działka i dom w Górowychach © fot. Krajowa Rada Komornicza
[2/94]

Działka i dom w Górowychach

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kwidzynie Maciej Czop podaje do publicznej wiadomości, że 29 listopada o godz. 14:00 pod adresem: Sąd Rejonowy w Kwidzynie, Pl Plebiscytowy 1, 82-500 Kwidzyn, pokój 203, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości należącej do dłużnika: (...) położonej przy Górowychy Małe 6, 82-550 Prabuty, dla której Sąd Rejonowy w Kwidzynie Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze GD1I/00013269/2.

Opis nieruchomości:
Przedmiotowa nieruchomość stanowi działki ewidencyjne nr 19/1 i 19/2 o łącznej powierzchni 0,4600 ha zabudowane budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym o powierzchni użytkowej 63,00 m2 w zabudowie bliźniaczej oraz budynkiem gospodarczym w zabudowie wolnostojącej.

Suma oszacowania wynosi 102 100,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 76 575,00 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 10 210,00 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi. Rękojmię można uiścić także na konto komornika: PBS Kwidzyn 54830000090006028020000010.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać nieruchomość w dni powszednie od godz. 08:00 do godz. 15:00 oraz przeglądać akta postępowania egzekucyjnego w kancelarii komornika.

Licytacje komornicze to szansa na zakup nieruchomości w atrakcyjnej cenie. Zobaczcie, jakie domy, w jakich cenach i kiedy będą licytowane w najbliższych tygodniach na Pomorzu. Oferty pochodzą z Serwisu Internetowego Krajowej Rady Komorniczej.

Najnowsze wiadomości

reklama